O nama

Vozači Balkanske Asocijacije VBA


Vozači Balkanske Asocijacije je nevladino, neprofitno udruženje vozača, sa osnovnim zadatakom zaštite interesa svih članova udruženja u oblasti automobilizma, mobilnosti i turizma i unapređenja bezbednosti saobraćaja, kroz brojne preventivno - bezbednosne akcije i usluge za sve članove i učesnike u saobraćaju.

Udruženje građana Vozači Balkanske Asocijacije je osnovano 2019. godine u Srbiji i jedno je od društveno najodgovornijih organizacija u Srbiji.

 

Osnovni ciljevi i zadaci

1. Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti bezbednosti saobraćaja.

2. Organizovanje samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja iz oblasti saobraćaja.

3. Objavljivanje časopisa i drugih publikacija o bezbednosti saobraćaja u skladu sa zakonom.

4. Podsticanje stručnih i naučnih radnika za rad na naučnim i stručnim istraživačkim projektima u oblasti bezbednosti saobraćaja.

5. Saradnja sa fakultetima, stručnim organizacijama i drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću saobraćaja.

6. Obezbeđivanje članovima udruženja popusta na svim sajtovima.

7. Obezbeđivanje popusta članovima pri korišćenju usluga na benzinskim pumpama, prodavnicama, raznim firmama, restoranima, perionicama, servisima.

8. Podsticanje razvoja svesti svih učesnika u saobraćaju u cilju podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja kroz organizovanje radionica, seminara, tribina i drugih oblika edukovanja.

9. Podsticanje društveno korisnih akcija kroz razne oblike edukovanja učesnika u saobraćaju u cilju unapređenja i očuvanja životne sredine.

10. Podsticanje razvoja svesti i podizanja nivoa znanja posebno kod dece i omladine iz oblasti bezbednosti saobraćaja i zaštite životne sredine.

11. Javno zagovaranje alternativno razvijenih idejnih rešenja u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja i upućivanje predloga i sugestija nadležnim organima u cilju sprovođenja istih.

12. Praćenje i istraživanje negativnih pojava iz oblasti bezbednosti saobraća i zaštite životne sredine i ukazivanje na njih nadležnim organima radi otklanjanja.

13. Podnosi nadležnim organima predloge i sugestije radi donošenja odluka u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja i zaštite životne sredine.

14. Angažovanje na projektu ČUVARI RASKRSNICE u cilju povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Ukoliko želite da
postanete naš član ostavite vaš kontakt
mi ćemo vas kontaktirati


VBA svim ovim aktivnostima unapređuje nivo usluga svim vozačima, sa posebnim pogodnostima za svoje članove.